weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: DOA KEMENANGAN DAN KESALEHAN

9.15.2011

DOA KEMENANGAN DAN KESALEHAN


Allahummaj, alnaa mufiihiina. Alaahummaftah aqfaala quluu binaa bi dzikrika, wa atmim alaynaa ni,mataka, wa asbigh ‘alaynaa min fadhlika, waj’alnaa min ibaadikash shaalihiina.

Ya ALLAH, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat kemenangan; ya ALLAH, bukalah segala kunci-kunci hati kami dengan menyebut-Mu dan sempurnakanlah atas kami nikmat karunia-Mu dan curahkanlah atas kami keutamaan-Mu dan jadikanlah kami pelayan-pelayanMu yang saleh