weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: DOA MENYAMBUT PETANG HARI

9.15.2011

DOA MENYAMBUT PETANG HARI


Amsainaa wa amsal mulku lillaahi walhamdulillahi, laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu. Allahumma innii as’aluka min khairi haadzihil lailati wa khhaiiri maa fiihaa, wa a’uudzu bika min syarrihaa wa syarrimaa fiihaa. Allaahumma innii a’udzuu bika minal kasali walharami wa suu’il kibari wa fitnatid dun-yaa wa ‘adzaabil qabri.

Kami telah mendapatkan petang, dan jadilah kekuasaan dan segala puji kepunyaan ALLAH, tidak ada sekutu bagi-Nya. Ya ALLAH, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan kebaikan yang terdapat padanya dan aku berlindung dengan-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang terdapat padanya. Ya ALLAH, aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, tua bangka, dan dari keburukan lanjut umur dan gangguan dunia dan siksa kubur. (Hadist Muslim)Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illaa anta, ‘alaika tawakakaltu wa anta rabbul ‘arsyil ‘azhiimi, maa syaa’ALLAHu kaana, wa maa lam yasya’ lam yakun. Laa haula wa laa quwwata illaa billahil ‘alliyyil ‘azhiimi. A’lamu annallaaha ‘alaa kuli syai’in qadiirun, wa annALLAHu qad ahaatha bukillin syai’in ‘ilman. Allahumma innii a’uudzu bika min syarri nafsii, wa min syarri kuli daabbatin anta aakhidzun bi naashiyatihaa. Inaa rabbii’alaa shiraathin mustaqiimin.

Ya ALLAH, Engkaulah Tuhanku, tidak ada ilah yang lain kecuali Engkau, kepada-Mu aku berserah diri, dan engkau adalah penguasa Arasy Yang Maha Agung, apa yang dikehendaki ALLAH pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya, tidak akan terjadi; tidak ada kuasa melainkan dengan ALLAH yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Aku mengetahui bahwa ALLAH Maha Berkuasa atas segala sesuatu, dan bahwa pengetahuan ALLAH meliputi segala sesuatu. Ya ALLAH, aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan dariku, dan kejahatan setiap binatang yang melata yang Engkau dapat bertindak terhadapnya, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.