weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: DOA MOHON PETUNJUK DAN TAKWA

9.15.2011

DOA MOHON PETUNJUK DAN TAKWAAllahumma innii as-alukal hudaa wat tuqaa wal-‘afaafa wal ghinaa.

Ya ALLAH, aku memohon petunjuk (hidayah) kepada-Mu, jiwa ketaatan, kesopanan, dan 
kecukupan.
Allahuma innii as-alukat tuqaa wal hudaa wal-‘afaafa wal-ghinaa al-mauta islaami wal-iimaan.

Ya ALLAH, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ketakwaan, petunjuk, kesucian diri, kemampuan diri, mati dalam keadaan berserah diri sepenuhnya, serta iman yang teguh.Rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wahayyik lanaa min amrinaa rasyadaa.

Tuhan kami, berilah kami kasih dari sisi-Mu dan persiapkanlah petunjuk untuk kami dari urusan kami.Rabbanaa laa tuzighqulubanaa ba’da idzhadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memalingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami; dan berilah kepada kami rahmat-Mu; bahwasanya Engkau Tuhan Yang banyak pemberian-Nya.