weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: DOA MOHON REZEKI YG BAIK & KEKEKALAN NIKMAT KARUNIA

9.15.2011

DOA MOHON REZEKI YG BAIK & KEKEKALAN NIKMAT KARUNIA


Allahummakfinii bi halaalika ‘an haramika wa aghninii bi fadhlika ‘amman siwaaka.

Ya ALLAH, berilah kecukupan kepadaku dengan kehalalan-Mu dan keharaman-Mu, dari tidak butuh kepada selain diri-Mu.Allahumma innii as-aluka ni’mal muqiimal ladzii laa yahuulu wa laa yazuulu.

Ya ALLAH, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu nikmat karunia yang kekal, yang tidak berpindah dan tidak pula sirna.