weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: DOA PERTOLONGAN DALAM SEGALA HAL

9.15.2011

DOA PERTOLONGAN DALAM SEGALA HAL


Rabbi a’ini walaa tu’in ‘alayya wanahurnii walaa tanshur ‘alayyaa wamkuriii walaa tamkur ‘alayya wa yassir hudaaya wanshurnii ‘alaa man baghlyaa ‘alayya, rabbij ‘ainii laka syakiran, laka dzaakiran laka raahiban, laka mithwaa ‘an, ilayka mujiban aumuniiba. Rabbi taqabbal tawbatil wa aghsil hawbatii wa ajib da’wati wa tsabit hujjatii wahdi qalbi wasdid lisaani waslul sakhiimata qalbi.

Ya Rabb, bantulah aku dan janganlah Engkau membantu untuk menyulitkan aku tolonglah aku dan janganlah Engkau menolong untuk menyengsarakan aku, berilah aku siasat dan janganlah Engkau beri siasat untuk mengalahkan aku, mudahkanlah petunjuk bagiku, dan tolonglah aku terhadap orang yang menganiaya diriku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur pada-Mu, ingat pada-Mu, takut pada-Mu, taat pada-Mu, memenuhi perintah-Mu, dan kembali kepada-Mu, Ya Tuhanku, terimalah tobatku, cucilah dosaku, perkenankanlah doaku, tetapkanlah tujuanku, tunjukilah hatiku, luruskanlah ucapanku, dan lenyapkanlah kedengkian hatiku.