weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: DOA KESELAMATAN DIRI

9.15.2011

DOA KESELAMATAN DIRI


Laa ilaaha illallah subhanallahi, Allahu akbar alhamdulillahi, laa haula wa laa quwwata illaa billah.

Tiada ilah lain selain ALLAH, Mahasuci ALLAH, ALLAH Maha Besar, segala puji bagi ALLAH, tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan ALLAH.Allahuma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyat fiddiini waddunyaa wal aakhirah.

Ya ALLAH, aku memohon ampunan dosa dari-Mu dan kesehatan dalam agama, dunia, dan akhirat.Allahumma innaa na’tadziru ilaika mimmaa shana’a haa-ulaa-I wa nabra-a ilaika mimmaa shana’a haa-ulaa-i.

Ya ALLAH, kami mohon kepada-Mu keselamatan dari pekerjaan mereka yang sekiranya buruk dan kami mohon kepada-Mu agar dijauhkan dari pekerjaan mereka yang sekiranya buruk.