weblogUpdates.ping deddynoer: blog tutorial dan everything http://deddynoer.blogspot.com/ deddynoer tutorial blog dan everything: ~ Wirdu Latif ~

9.28.2011

~ Wirdu Latif ~

TEKS ARAB DAN ARTI WIRD ALLATHIF
HUJJATUL ISLAM AL IMAM ABDULLAH BIN ALWIALHADDAD

Oleh : Alfaqir Munzir Almusawa

Beliau adalah seorang pakar hadits termasyhur dan telah mencapai gelar Hujjatul Islam, dan
gelar hujjatul islam hanya diberikan pada mereka yg telah hafal 300.000 hadits berikut sanad
dan hukum matannya.
(disadur dari : www.majelisrasulullah.org)Surat Al Ikhlas 3x
1. Katakanlah : Dialah Allah, Yang Maha Esa,
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadnya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

Surat Al Falaq 3x
1. Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh,
2. Dari kejahatan makhluknya,
3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul
5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.


Surat An Naas 3x
1. Katakanlah : aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
2. Raja manusia
3. Sembahan manusia
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi
5. Yang membisikan (kejahatan) kedalam dada manusia
6. Dari (golongan) Jin dan manusia.

Rabbi ‘audzubika min hamadzatisysyayatin * wa’audzubika Rabbi an yahdhurun (3X)
Dan katakanlah wahai Tuhan aku berlindung pada-Mu dari bisikan dan godaan syaitan, dan aku berlindung dari kehadiran mereka (3x).

Afahasibtum annamaa kholaknaakum ‘abatta wa annakum ilayna laaturja’un
Apakah kalian mengira sesungguhnya kalian ini diciptakan dengan sia-sia dan sungguh apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami.

Fata’alallahulmalikulhaqqu laa ilaha illa hua Rabbul arsyil kariim.
Maka maha luhurlah Allah, maha Raja, Maha Benar, tiada Tuhan selain-Nya, Maha pemilik Arsy yang agung.

Waman yad’u ma’allahi ilahan akhoro laa burhaana lahu bihi fainnamaa hisaabuhu ‘indarabbihi innahu laa yuflihulkaaafiruun.
Dan barang siapa yang menyeru oleh selain Allah SWT berupa Tuhan yang lain maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan kemuliaan dan sungguh perhitungannya kelak disisi Allah SWT, sungguh Dia Allah tidak akan membuat orang-orang kafir mendapat keberuntungan.

Wa qul rabbighfir warham wa anta khairurrahimiin.
Dan katakanlah wahai Tuhanku ampunilah dan kasihanilah kami dan Kau lah sebaik-baik yang menyayangi.

Fasubhaanallahi hiina tumsuuna wa hiina tushbahuun.
Maka Maha Suci Allah SWT mulai sore hari hingga malam hari.

Walahulhamdu fissamawaati wal ardhi wa ‘asyiyyaa wa hiina tudzhiruun.
Dan milik-Nya lah segala puji disetiap tingkatan-tingkatan langit dan bumi sepanjang petang dan ketika kalian dimunculkan.

Yukhrijulhayya minalmayyiti wa yukhrijul mayyita minalhayyi wa yuhyil ardho ba’da mautihaa wa kadzalika tukhrojuun.
Allah SWT mengeluarkan dari yang mati, mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan menghidupkan bumi setelah kematiannya, dan demikianlah mereka akan dikeluarkan kelak dihari Kiamat.

A’udzubillahissamii’il ‘aliim minasysyaitonnirrajiim.
Aku berlindung kepada Allah SWT yang Maha mendengar dan Maha mengetahui daripada syetan yang terkutuk (3x).

Lau anzalnaa hadzal qur ana ‘ala jabalin laraitahu khoosyi’an mutashoddi’an min khosyyatillahi wa tilkal amtsalu nadhribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun. 

Kalau sekiranya kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan- perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

Huwallahulladzii laa ilaha illa huwa ‘alimul ghoibi wasysyahaadati huwarrahmanurrahiim. Huwallahulladzi laa ilaha illa huwalmalikul quddususus salaamul mu’minul muhaiminul ‘azizull jabbaarul mutakabbiru subhaanallahi ‘ammaa yusyrikuun.
Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha suci, Yang Maha sejahtera, Yang mengaruniakan keamanan, Yang Memelihara, Yang Maha perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Huwallahul khooliqul baariul mushawwiru lahul asmaaul husna yusabbihu lahu maa fissamawaati wal ardhi wahuwal ‘azizul hakiim.
Dia-lah Allah yang menciptakan, Yang mengadakan, Yang membentuk Rupa, Yang mempunyai nama-nama, Yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada dilangit dan dibumi. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Salaamu ‘ala nuuhi fil ‘aalamin.
Salam sejahtera atas Nabi Nuh dialam semesta.

Innaa kadzalika najzil muhsiniin.
Sungguh demikianlah kami memberi balasan kemuliaan kepada orang-orang yang beramal baik.

Innahu min ‘ibadinaal mu’miniin.
Dan sungguh Nabi Nuh as itu adalah diantara hamba- hamba kami yang beriman.

‘audzu bikalimaatillahittaammaati min syarri maa kholaq
Aku berlindung dengan kalimat Allah SWT yang sempurna dari keburukan-keburukan ciptaannya.

Bismillahilladzii laa yadurru ma’asmihi syaiun fil ardhi walaa fissamaa i wahuwassamii’ul ‘aliim.
Dengan nama Allah yang tiada akan membawa mudharat dosa apapun yang ada dilangit dan dibumi dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (3x).

Allahumma inna ashbahtu minka fi ni’matin wa ‘afiyatin wa sitrin faatmim ni’mataka ‘alayya wa’afiyataka wasitraka fiddunya wal akhiroh. 

Wahai Allah sungguh aku melewati pagi ini dariMu dalam kenikmatan, dalam kesembuhan dan afiah, dalam perlindungan maka sempunkanlah nikmatan-Mu atasku dan kesembuhanmu yang Kau berikan kepadaku dan lindungilah aku didunia dan akhirat.

Allahumma innii ashbahtu usyhiduka wausyhidu hamalata ‘arsyika wamalaaikataka wajami’iI kholqika innaka antallaha laa ilaha illa anta wahdaka laa syarikalak,waanna sayyidanaa muhammadan ‘abduhu warosuuluk.
Wahai Allah sungguh aku melewati pagi ini disaksikan oleh-MU dan disaksikan oleh para penopang ArsyMu dari pada para Malaikat dan seluruh MalaikatMu dan seluruh ciptaanMU, mereka semua menyaksikan aku, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang tiada Tuhan selainMu yang Maha Tunggal dan tiada sekutu bagiMu, Dan sungguh Sayyidina Muhammad adalah hambaMu dan RasulMu. (mengucapkan syahadat disaksikan oleh seluruh Malaikat dan seluruh makhluk).

Alhamdulillahi robbil ‘alamiina hamdan yuwaafi ni’amahu wayukaafi maziidah.
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, pujian yang mencakup seluruh kenikmatannya dan mencakup seluruh kelebihan kenikmatan (3x).

Amantu billahil ‘adziim,wakafartu biljibti watthoghuuti wastamsaktu bil’urwatil wutsqoo
lanfishooma laha wallahu samii’un ‘aliim.

Segala Puji bagi Allah yang Maha Agung, dan aku berpaling dari pada semua kejahatan dan sesembahan selain Allah dan aku berpegang teguh dengan tali yang erat, dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui (3x).

Radhitu billahi rabba wabil islaami diinaa wabi muhammadin shallallahu ‘alaihi wa alihi wasallama nabiyya warasuulaa
Aku ridho dengan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul (3x).

Hasbiyallahu laa ilaha illaa huwa ‘alaihi tawakkaltu wahuwa rabbul ‘arsyil ‘adziim
Cukuplah bagiku Allah, Tiada Tuhan selain-Nya, kepada-Nya aku bertawakal dan Dialah pemilik Arsy yang Agung.

Allahumma sholli ‘ala sayyidina muhammadin wa alihi wa shohbihi wasallim.
Ya Allah limpahkanlah sholawat untuk Sayyidina Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya dan limpahkan baginya salam.

Allahumma innii as aluka min fujaa atil khoir, wa ‘audzubika min fujaa atisy syar.
Wahai Allah sungguh aku minta kepadaMU kejutan kebaikan dan aku berlindung kepada-Mu dari kejutan-kejutan yang buruk.

Allahumma anta robbiy laa ilaha illa anta kholaqtanii wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wawa’dika mastatho’tu, a’idzubika min syarri maa shona’tu abu u laka bini’matika ‘alayya wa abuu u bidzanbii faghfirlii fainnahu laa yaghfirudzdzunuba illa anta
Wahai Allah Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan selain-Mu. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu dan aku berada dalam perjanjian-Mu dan ikatan kesetiaanku pada-Mu semampuku, aku berlindung dari buruknya perbuatanku dan aku sadar kenikmatan-kenikmatanMu padaku dan aku sadar atas dosa-dosaku, dan ampunilah aku maka sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau.

Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta ‘alaika tawakkaltu wa anta robbil ‘arsyil ‘adziim, ma syaaa allahu kaana wamaa lam yasya’ lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim. A’lamu annallaha ‘ala kulli syaiin qodiir, wa annallaha qod ahatho bikulli syaiin ‘ilma. Allahumma innii a’udzuika min syarri nafsii wamin syarri kulli daaabbatin anta aakhidzu bina shiyatiha, inna robbii ‘ala shirotin mushtaqiim.
Wahai Allah sungguh Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain-Mu, pada-Mu aku bertawakal dan Engkaulah pemilik Arsy yang Agung, apa-apa yang dikhendaki Allah SWT akan terjadi dan yang tidak yang dikehendaki Allah tidak akan terjadi, tiada daya dan upaya selain dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung, aku tahu sungguh Allah itu berkuasa atas segala sesuatu dan sungguh Allah itu meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya (Maha Tahu atas segala sesuatu). Wahai Allah, aku sungguh aku berlindung dari buruknya diriku dan dari kejahatan semua makhluk dan ciptaan-Mu sungguh Engkau mengenggam semua ubun-ubun mereka (kepala), sungguh Tuhanku berada pada jalan yang benar.

Yaa hayyu yaa qoyyumu birahmatika astaghitsu wamin ‘adzabika astakhiiru ashlih lii sya’nii kullahu walaa takilni ila nafsii walaa ilaa ahadin min kholqika thorfata ‘ainin. Allahumma inni ‘audzubika minal hammi wal hazani, wa ‘audzubika minal ‘ajdzi wal kasal wa ‘audzubika minal jubni wal bukhli wa ‘audzubika min gholabatiddaini wa qohrirrijaal.
Wahai yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, aku beristighotsah dan mohon bantuan pada Rahmat-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dan mohon dijauhkan dari siksa, perbaikilah keadaanku semuanya, dan janganlah Engkau palingkan aku pada diriku dan jangan Kau palingkan aku pada ciptaan-ciptaanMu sekejappun selalulah aku didalam khusyuk kepadamu. Wahai Allah sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kegundahan dan kesedihan, aku berlindung kepada-MU dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu daripada sifat pengecut dan sifat kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari terjebak oleh hutang-hutang dan didholimi oleh penguasa.

Allahumma innii asalukal ‘afwa wal ‘afiyah fiddunya wal akhiroh
Wahai Allah sungguh aku meminta kepadamu kesembuhan dan afiah, dunia dan akhirat.

Allahumma innii asalukal ‘afwa wal’afiyah wal mu’afatiddaaimah fii diinii wadunyaa wa ahlii wa maalii
Wahai Allah sungguh aku meminta kepadamu maaf-Mu, dan afiah-Mu dan atas segala yang mengganggu kita jasad kita dan ruh kita dan penjagaan dan pemeliharaan yang abadi dalam agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku.

Allahummastur ‘aurootii wa aamin rou’aatii.
Wahai Allah tutupilah auratku dan kejahatan- kejahatanku dan jagalah aku dari apa yang kurisaukan.

Allahummahfadznii min baini yadayya wamin kholfii wa’an yamiinii, wa’an syimaalii, wamin fauqii. Wa ‘audzu bi’adzomatika an ughtaala min tahti.
Wahai Allah jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku ,dari atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu dari pada kejahatan yang datang dari bawahku (fitnah dari bumi/ sihir).

Allahumma anta kholaqtanii waanta tahdiinii waanta tuth’imunii waanta tusqiinii waanta tumitunii waanta tuhyiinii waanta ‘ala kulli syaiin qodiir.
Wahai Allah sungguh Engkaulah yang menciptakan aku dan Engkau yang memberi aku hidayah, Engkau yang memberiku makanan, Engkau yang memberiku minuman dan Engkaulah yang menghidupkan aku dan engkaulah yang mematikanku dan Engkaulah yang berkuasa ats segala sesuatu.


Ashbahnaa ‘ala fitrotil islaami wa ‘ala kalimatil ikhlaashi wa ‘ala diini nabiyyanaa muhammadin shollallahu ‘alaihi wa alihi wasallam.
Aku lewati pagi ini dengan kesucian islam dan kulewati pagi ini dalam kalimat yang ikhlas pada agama Nabi Muhammad SAW.


Wa ‘ala millati abiina ibraahiima haniifan musliimaan wamaa kaana minal musyrikiin.
Dan atas tuntunan tauhid dari Ayah kami (Ayah para Nabi/ Nabi Ibrahim) yang berada dalam kelembutan seorang muslim dan Nabi Ibrahim itu bukan orang-orang yang musrik.


Allahumma bika ashbahnaa wabika amsainaa wabika nahyaa wabika namuutu.
Wahai Allah bersama-Mu kami melewati pagi ini dan bersama-Mu kami melewati sore ini dan dengan-Mu kami hidup dan dengan-Mu pula kami wafat.


Wa’alaika natawakkalu wa ilaikannasyuuru
Dan kepada-Mu kami bertawakal dan kepada-Mu pula kami akan kembali.


Ashbahnaa wa ashbahal mulku lillahi walhamdulillahi robbil ‘aalamiin
Kami melewati pagi ini dan kami lewati pagi ini sedangkan kerajaan alam semesta tetap milik Allah dan segala puji untuk Allah.

Allahumma innii as aluka khoiro hadzal yaumi fathahu wa nashrohu wa nuurohu wa barakatahu wa hudahu. 

Wahai Allah sungguh aku meminta kebaikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkahannya, dan petunjuk hidayahnya yang ada di hari ini .

Allahumma innii as aluka khoiro hadzal yaumi wa khoiro maa fiihi wa khoiro maa qoblahu wa khoiro maa ba’dahu. 

Sungguh Allah aku meminta kepada-Mu kebaikan hari ini dan kebaikan yang apa-apa tersimpan hari ini dan kebaikan pada hari yang lain dan kebaikan yang ada pada hari esok.

Wa’audzubika min syarri hadzal yaumi, wa syarri maa fiihi wa syarri maa qoblahu wa syarri maa ba’dahu. 

Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang pada hari ini dan keburukan yang tersimpan pada hari ini dan keburukan atau kejahatan yang ada pada hari yang lain dan yang ada pada hari esok.

Allahumma maa ashbaha bii min ni’matin au bi ahadin min kholqika. Faminka wahdaka laa syariikalak, falakal hamdu walakasysyukru ‘ala dzalik.
Wahai Allah apa-apa yang kutemukan dipagi ini dari kenikmatan datang dari salah satu ciptaan-Mu maka itu adalah hakekatnya dari-Mu Tunggal, tiada sekutu atas-Mu dan atas- Mulah segala pujian dan bagimulah segala terimakasih atas segala nikmat yang datang pada hari ini.

(1) Ketika sore, kata Subuh diganti Masa’ dan Al-yaum diganti dengan Lail dan an-Nusyur diganti dengan Al-Masir


Subhanallahi wabihamdihi ‘adada kholqih, wa ridho nafsihi wa zinata ‘arsyihi, wa midaada kalimaatih.
Maha Suci Allah dan segala pujian untuk-Nya, sebanyak ciptaan-Nya, sebanyak keridhoan dzat-Nya, dan sebanyak kemegahan perhiasan Arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimat- kaliamat-Nya (3x).

Subhanallahil ‘adziimi wabihamdihi ‘adada kholqihi waridho nafsihi wazinata ‘arsyihi wamidaada kalimaatih.
Maha Suci Allah yang Maha Agung bersama segala pujian untuk-Nya, sebanyak ciptaan-Nya, sebanyak keridhoan dzat-Nya, dan sebanyak kemegahan perhiasan Arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimat-Nya (3x).

Subhanallahi ‘adada maa kholaqo fissamaa’
Maha Suci Allah sebanyak ciptaan langit.
Subhanallahi ‘adada maa kholaqo fil ardhi’
Maha Suci Allah sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.
Subhanallahi ‘adada maa baina dzalik,
Maha Suci Allah sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.
Subhanallahi ‘adada maa huwa khooliq,
Maha Suci Allah sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

Alhamdulillahi ‘adada maa kholaqo fissama’.
Segala Puji bagi Allah sebanyak ciptaan langit.
Alhamdulillahi ‘adada maa kholaqo fil ardh,
Segala Puji bagi Allah sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.
Alhamdulillahi ‘adada maa baina dzalik.
Segala Puji bagi Allah sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.
Alhamdulillahi ‘adada maa huwa khooliq.
Segala Puji bagi Allah sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

Laa ilaha illallahu’adada maa kholaqo fissamaa’.
Tiada Tuhan selain Allah sebanyak ciptaan langit.
Laa ilaha illallahu ‘adada maa kholaqo fil ardhi,
Tiada Tuhan selain Allah sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.
Laa ilaha illallahu ‘adada maa baina dzalik,
Tiada Tuhan selain Allah sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.
Laa ilaha illallahu ‘adada maa huwa khooliq.
Tiada Tuhan selain Allah sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

Allahu akbar ‘adada maa kholaqo fissama’.
Allah Maha Besar sebanyak ciptaan langit.
Allahu akbar ‘adada maa kholaqo fil ardhi,
Allah Maha Besar sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.
Allahu akbar ‘adada maa baina dzalik.
Allah Maha Besar sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.
Allahu akbar ‘adada maa huwa khooliq.
Allah Maha Besar sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.


Laa haula walaa quwwata illaa billahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa kholaqo fissama’.
Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung sebanyak ciptaan langit.
Laa haula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa kholaqo fil ardh,
Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.
Laa haulaa walaa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa baina dzalik.
Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi .
Laa haulaa walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa huwa khooliq.
Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wahuwa ‘ala kulli syaiin qodiir ‘adada kulli dzarrotin alfa marroh.
Tiada Tuhan selain Allah Maha Tunggal dan tiada sekutu bagi Nya, bagi Nya Kerajaan alam semesta dan bagi Nya segala pujian. Maha menghidupkan dan Maha mewafatkan dan Dia Allah berkuasa atas segala sesuatu, sebanyak semua debu dan butiran-butiran dan seribu kali.

Allahumma sholli wasalim ‘ala sayyidinaa muhammadin miftaahi baabi rohmatillahi ‘adada maa fii ‘ilmillahi sholaatan wasalaaman daaimaini bidawaami mulkillahi, wa’ala alihi washohbih, ‘adada kulli dzarrotin alfa marroh.
Wahai Allah limpahkan sholawat dan salam atas Sayyidina Muhammad SAW, membuka pintu Rahmatnya Allah, sebanyak apa-apa yang diketahui Allah, sholawat serta salam yang berkesinambungan, selama kerajaan Allah dan atas keluarganya dan sahabatnya, sebanyak semua debu dan butiran-butiran dan seribu kali.